TILANG - Pengadilan Negeri Solok. Lihat Detail Data.

D0381697


854


SABTA

3 pasal : Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8),Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1),Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a


BA6778PO


40|KENDARAAN


1|SEPEDA MOTOR


150,000


4 hari Kurngan